ST-ohje 3.3 Röntgentutkimukset terveydenhuollossa

8.1.2015
Säteilyturvakeskus on päivittänyt ST-ohjeen 3.3 (8.12.2014).
Keskeisimmät muutokset verrattuna aiempaan versioon:
  • oikeutusta, optimointia sekä itsearviointia käsitellään laajemmin
  • lapset ja raskaana olevat huomioitu
  • poikkeavien tapahtumien ilmoitusohjeistusta tarkennettu
  • suositus lpv/toimenpiteiden selvitysrajoista
  • röntgenlaitteiden laadunvalvonnan vähimmäissuoritusväli
  • röntgentoimintojen painotus vaativuusluokittain
  • potilasannosmääritykset tulee tehdä potilastutkimusdatasta, ei fantomilla
  • annossuureen yksikkö on merkittävä potilastietoihin silloin kun potilaskohtainen annosvaihtelu on merkittävää
  • tarvittaessa tiedonvälitys Stuk:lle ei-lääketieteellisistä tutkimuksista (tiede, oikeuslääketiede)
  • kiinnipitäjälle ei edellytetä henkilöannosseurantaa, kun toimitaan ohjeistuksen mukaan
Voit lukea uuden ohjeen täältä.