Physico-Medicae Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita lääketieteellisen fysiikan kaikilla osa-alueilla. Sairaalafyysikoillamme on vuosien kokemus työstä yliopistollisissa diagnostiikkayksiköissä ja tunnemme hyvin digitaalisen kuvantamisen teknologian ja alan erityiskysymykset. Akateeminen pätevyytemme takaa hyvät valmiudet opetuksessa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Lisäksi toimimme sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutusta järjestävänä koulutusorganisaationa.

Toimintamme keskittyy erityisesti:

  • kliinisen radiologian
  • isotooppilääketieteen
  • kliinisen neurofysiologian osa-alueille

Tarjoamme ratkaisuja mm. lakisääteisen kliinisen auditoinnin, laadunvarmistuksen, tutkimusten optimoinnin ja säteilyturvallisuuden erityiskysymyksissä.