Uudistunut säteilylaki, asetukset ja Stuk:n määräykset

21.12.2019

 

Säteilylainsäädännön uudistuminen on tuonut monia muutoksia toiminnanharjoittajien vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Keskeiset muutokset koskevat myös fyysikkotoimintaa, jossa lääketieteellisen asiantuntijan (LFA) palveluiden lisäksi tarjoamme myös säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) palveluita. Näin voimme tukea uuden säteilylainsäädännän, asetusten ja viranomaismääräysten mukaista toimintaa ja dokumentaatiota, mukaan lukien johtamisjärjestelmä ja turvallisuusarvio.

Uudistunut säteilylaki sekä VN:n ja STM:n asetukset:

Lisäksi keskeisiin uuden säteilylain myötä tulleisiin dokumentteihin kuuluu Säteilyturvakeskuksen S-sarjan määräykset.

On hyvä muistaa, että Stuk:n määräykset ovat oikeudellisesti sitovia.

Laajemman kokoelman kansallisia ja EU:n säteilyturvallisuuteen liittyviä säädöksiä löydät täältä.