Stuk:n määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta

16.1.2020

Uuden säteilylainsäädännön myötä Säteilyturvakeskus on uudistanut määräyksiään. S-sarjan määräyksiin kuuluu Stuk:n määräys turvallisuuslupaa edellyttävästä toiminnasta (S/6/2019). Siinä kuvataan keskeisimmät vaatimukset erityisesti asiantuntemusta koskien, sekä työperäisen ja väestön säteilyaltistusten ja potentiaalisten altistusten määrittelystä, sekä turvallisuusarviosta. Meiltä saa tukea mm. turvallisuusarvion laadinnassa radiologisille röntgentoiminnoille.

Stuk:n määräykseen S/6/2019 pääset tästä.