Stuk:n määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista

2.1.2020

Uuden säteilylainsäädännön myötä Säteilyturvakeskus on uudistanut määräyksiään. S-sarjan määräyksiin kuuluu Stuk:n määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa (S/4/2019). Tämä on yksi toiminnanharjoittajan kannalta keskeisimmistä uusista määräyksistä. Siinä kuvataan keskeisimmät vaatimukset erityisesti oikeutusarviosta, optimoinnin käytännön toimista ja vertailutasoista. Meiltä saa tukea mm. optimoinnissa ja vertailutasojen soveltamisessa radiologisessa kuvantamistoiminnassa.

Stuk:n määräykseen S/4/2019 pääset tästä.