Stuk:n määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta turvallisuudesta

10.1.2020

Uuden säteilylainsäädännön myötä Säteilyturvakeskus on uudistanut määräyksiään. S-sarjan määräyksiin kuuluu Stuk:n määräys säteilylähteiden käytönaikaisesta säteilyturvallisuudesta ja säteilylähteiden ja käyttötilojen poistamisesta käytöstä (S/5/2019). Siinä kuvataan keskeisimmät vaatimukset erityisesti säteilylähteiden käytönaikaisista hyväksyttävyysvaatimuksista, laadunvarmistuksesta ja sen frekvensseistä. Meiltä saa tukea mm. laadunvarmistusohjelman katselmointiin uusien määräysten myötä.

Stuk:n määräykseen S/5/2019 pääset tästä.