Stuk:n määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle

2.1.2020

Uuden säteilylainsäädännön myötä Säteilyturvakeskus on uudistanut määräyksiään. S-sarjan määräyksiin kuuluu Stuk:n määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen (S/2/2018). Siinä kuvataan keskeisimmät vaatimukset erityisesti käyttöpaikkakohtaisille toimintaohjeille, linjaukset merkittävistä poikkeavista altistuksista sekä ilmoitusvelvollisuudet. Meiltä saa tukea mm. säteilypoikkeamien käsittelyssä.

Stuk:n määräykseen S/2/2018 pääset tästä.