Palvelut

Physico-Medicae Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita lääketieteellisen fysiikan kaikilla osa-alueilla. Keskeisin toimintamme kattaa säteilylain (859/2018), Valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) sekä STM:n asetuksen (1044/2018) mukaisen lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan (LFA) sekä säteilyturvallisuusvastaavan (STA) palvelut liittyen erityisesti kuvantamiseen. Tärkeimmät tehtävämme koskevat laadunvarmistusta, optimointia, säteilyannosten määritystä ja säteilyturvallisuutta. Toimintamme täyttää Suomen radiologiyhdistyksen ja Sairaalafyysikot ry:n suositukset lääketieteellisen fysiikan palveluista.

Keskeisiä palveluitamme:

 • Laadunvarmistusohjelman suunnittelu, toteutus ja ylläpito yhteistyössä toiminnan harjoittajan kanssa
 • Tutkimusten optimointiin liittyvä asiantuntemus ja yhteistyö
 • Röntgenkuvantamistekniikoihin liittyvä asiantuntemus (kattaa natiivikuvauksen, tietokonetomografian, mammografian, läpivalaisun, angiografian, hammaskuvaustekniikat sekä luun mineraalitiheyden mittaukset)
 • Ultraääni- ja magneettikuvauksen asiantuntemus
 • Monitorien laadunvarmistuksen suunnittelu ja seuranta sekä vaativammat mittaukset
 • Kuvantamisen tietojärjestelmiin liittyvät kysymykset
 • Laitehankinnat ja -seuranta (mm. spesifikaatioiden laadinta, tarjouspyynnöt, tarjousten arviointi, asennusvalmistelu, vastaanotto, takuukatselmus, huoltosopimusten valvonta, raportointi)
 • Ulkoisiin auditointeihin valmistautuminen, sisäisten auditointien suunnittelu ja toteutus
 • Organisaation toimintakäsikirjan suunnittelu, kehitys ja ylläpito yhteistyössä toiminnan harjoittajan kanssa
 • Säteilyturvallisuusasiat ja yhteistyö säteilyturvallisuusvastaavan (STV) kanssa
 • Säteilysuojelun täydennyskoulutus viranomaismääräysten mukaisesti
 • Kuvantamisteknologiaan ja -fysiikkaan liittyvä yleinen konsultaatio ja koulutus