Koulutus

Osaamisen ja kyvykkyyden vahvistaminen on tärkeä osa kuvantamisyksiköiden toimintaedellytysten parantamista. Laitetekniikan optimaalinen hyödyntäminen ei ole kiinni vain teknisistä ominaisuuksista, vaan järjestelmiä tulee myös osata käyttää optimaalisesti. Osaaminen edellyttää riittävää ja oikein kohdistettua koulutusta. Myös lainsäädäntö ja viranomaissuositukset edellyttävät röntgenyksiköiltä asianmukaisen koulutuksen järjestämistä.

Tarjoamme koulutusta kaikille ammattiryhmille diagnostisen yksikön toiminnan mukaan kohdennettuna. Tyypillisesti koulutuksemme keskittyy mm. säteilyturvallisuuden, laadunvarmistuksen ja tutkimusten optimoinnin ratkaisuihin. Tarkempi sisältö ja painotukset suunnitellaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan toivomusten ja osallistujaprofiilin mukaan. Säteilyturvallisuuden täydennyskoulutuksen sisältö noudattaa viranomaisohjeen ST-1.7 suosituksia.

Tarjoamme opetuskokonaisuuksia mm. seuraavista aihepiireistä:

 • Lääketieteellinen kuvantamismenetelmät
 • Säteilyturvallisuus röntgentutkimuksissa
 • Digitaalinen natiiviröntgenkuvaus: tekniikka, laadunvarmistus ja optimointi
 • Mammografia: tekniikka, laadunvarmistus ja optimointi
 • Tietokonetomografia: tekniikka, säteilyaltistus ja optimointi
 • Säteilyturvallisuus ja optimointi isotooppilääketieteessä
 • Säteilyturvallisuus ja optimointi angiografiassa ja läpivalaisussa
 • Magneettikuvaus ja sen turvallisuus
 • Ultraäänitutkimusten perusteet: tekniikka ja turvallisuus
 • Säteilyfysiikan ja -biologian perusteet
 • Lääketieteellinen kuvankäsittely