Säteilylähteiden turvajärjestelyt

23.3.2017

 

Säteilyturvakeskus on päivittänyt 21.3.2017 ST-ohjeen 1.11 joka koskee säteilylähteiden turvajärjestelyitä.

Ohjeessa esitetään säteilylähteiden turvajärjestelyjä koskevat vaatimukset turvallisuusluvan alaisessa säteilyn käytössä. Ohje koskee radioaktiivisia aineita ja niitä sisältäviä säteilylaitteita sekä sähköisesti säteilyä tuottavia liikuteltavia laitteita. Ohjetta voidaan soveltuvin osin käyttää myös muiden säteilylaitteiden turvajärjestelyiden perustana.

Voit lukea Stuk:n päätöksen täältä.