Oikeutusopas lähettäville lääkäreille

14.6.2015

Stuk on julkaissut oppaan “Oikeutus säteilylle altistavissa tutkimuksissa – opas hoitaville lääkäreille” (Stuk opastaa sarja, 3/2015).

Säteilyn käytön on oltava aina oikeutettua, niin että säteilylle altistavasta tutkimuksesta odotettavissa oleva hyöty on suurempi kuin säteilyaltistukseen liittyvä haitta (oikeutusperiaate). Oikeutusarviointi on yksi säteilysuojelun kulmakivistä. Toinen kulmakivi on optimointi: tutkimuksella pyritään saamaan riittävä informaatio mahdollisimman pientä säteilyannosta käyttäen (ns. ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable). Hoitaville lääkäreille säteilysuojelun täydennyskoulutusvaatimus on 8 tuntia viiden vuoden aikana. Tämä opas käsittelee ionisoivaa säteilyä käyttävien röntgen- ja isotooppitutkimuksien, mukaan lukien radiologisten toimenpiteiden, oikeutusta. Opas on tarkoitettu erityisesti hoitaville lääkäreille, joista röntgentutkimusten yhteydessä käytetään usein myös nimityksiä lähettävä lääkäri tai tutkimusta pyytävä lääkäri.

Suosittelemme opasta lämpimästi kaikille lähettäville lääkäreille säteilysuojelun täydennyskoulutukseen, itseopiskelumateriaaliksi. Rohkaisemme myös röntgenyksiköitä välittämään tietoa oppaasta lähettävissä yksiköissään.

Linkki oppaaseen.