Lasten TT-vertailutasot

14.6.2015

Stuk on julkaissut Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot lasten tietokonetomografiatutkimuksissa (25.5.2015 – päätös 9/3020/2015).

Päätöksessä on määritelty pään tutkimusten vertailutasot kahdelle indikaatiolle (pään TT sekä aivokammioiden koon tutkimus). Lisäksi päätöksessä on esitetty potilaan painon funktiona vertailutasokäyrät keuhkojen, vatsan ja vartalon kuvauksille. Varsinaisen vertailutasokäyrän lisäksi on esitetty saavutettavissa olevan annoksen käyrämalli. Vertailutasopäätös astuu voimaan 1.6.2015.

Linkki päätökseen.

Vertailutasopäätöksen lisäksi Stuk on julkaisut ProInfo -sivuillaan excel-laskentaohjelman, joka on tarkoitettu käytettäväksi röntgenosastoilla kirjattujen potilaiden säteilyannosten vertailemiseksi vertailutason käyrämalleihin.

Excel-laskentaohjelman voi ladata omaan käyttöön tästä linkistä.