Kardiologian vertailutasot

15.1.2017

 

Säteilyturvakeskus on 20.12.2016 päätöksellään päivittänyt kardiologian vertailutasot.

Uudet vertailutasot on annettu DAP-arvoina viidelle eri kardiologisele tutkimukselle tai läpivalaisuohjatulle toimenpiteelle. Lisäksi päätöksessä esitetään joidenkin muiden kardiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden tyypillisiä läpivalaisuaikoja sekä suuntaa-antavia DAP-tasoja.

Voit lukea Stuk:n päätöksen täältä.