Tutkimus ja tuotekehitys

Kehittyvä tekniikka ja yhä monipuolisemmat tutkimussovellukset edellyttävät diagnostisilta yksiköiltä hyvää osaamista, jotta tarjolla olevista uusista menetelmistä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Uusien menetelmien käyttöönotto ja ohjelmistopäivitysten onnistunut läpivienti edellyttävät riittävää pilotointia, jotta diagnostisten tulosten luotettavuus voidaan varmistaa ennen varsinaisen kliinisen rutiinin aloittamista. Samalla toiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta voidaan kehittää uuden tekniikan käyttöönotosta lähtien.

Parantaminen_web

Pilotointi sivuaa myös laajempaa tutkimuksen ja tuotekehityksen aluetta, joka mahdollistaa yhä parempien diagnostiikkapalveluiden tarjoamisen asiakkaille. Moniammatillinen yhteistyö laitteiden käyttäjien, lääkärien ja teknisten asiantuntijoiden välillä on keskeinen osa nykyaikaista tutkimusta ja tuotekehitystä, mutta myös osa normaalia nykyaikaista korkean teknologian diagnostiikkatoimintaa.

Olemme mielellämme mukana kehittämässä tutkimusmenetelmiä ja avustamme niiden käyttöönotossa sekä testauksessa. Meillä on hyvät valmiudet ja akateemista kokemusta osallistua myös tieteellisiin tutkimusprojekteihin.