Toimintatapamme

Keskeisenä tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme fyysikkokonsultaatioiden kautta luotettavaa ja monipuolista tietoa, jotta diagnostisen tutkimustoiminnan laatu, turvallisuus sekä kustannustehokkuus voidaan saavuttaa mahdollisimman kattavasti. Monipuolinen asiantuntemus ja vaativassa erikoissairaanhoidon ympäristössä kerätty kokemus ovat tukemassa tätä päämäärää. Terveydenhuollon toimintaympäristön muutokset, teknologian nopea kehitys ja digitalisoituminen ovat entisestään korostaneet osaamisen ja moniammatillisuuden tarvetta, johon haluamme olla aktiivisesti vastaamassa.

Asiakkaan tarpeiden näkökulmasta tarjoamme lakisääteisen asiantuntemuksen ja kaiken kattavat fyysikkopalvelut. Toimintamme täyttää Suomen radiologiyhdistyksen ja Sairaalafyysikot ry:n suositukset lääketieteellisen fysiikan palveluista. Yhteistyön laajentuessa voimme tukea myös tutkimuksen ja tuotekehityksen toimintaa. Ylläpidämme myös omaa tieteellistä toimintaa ohjaamalla lääketieteellisen fysiikan nuorempia tutkijoita.

Tieteellisen tutkimuksen ohella vahvistamme omaa osaamistamme koulutusroolin kautta. Asiakkaille annettavan koulutuksen lisäksi toimimme sairaalafyysikoiden koulutusorganisaationa.

Laajemmassa mittakaavassa pyrimme toiminnallamme vaikuttamaan positiivisesti diagnostisen terveysektorin tuloksellisuuteen ja laatuun. Tähän liittyviä ydintehtäviämme ovat prosessien optimointi ja osaamisen vahvistaminen. Läheinen yhteistyö ja näkemys asiakkaan strategisista päämääristä syventävät näissä tehtävissä onnistumista.

Alla oleva kaavio tiivistää toimintamme painopisteet: konsultaatiot, yhteistyön ja tuotekehityksen, tutkimuksen, koulutuksen sekä näiden väliset yhteydet. Lähestymistapamme edesauttaa toimivan rajapinnan kehittymistä asiakkaan organisaation ja toimintatapojen kanssa.

Toimintatavat_malli_web