Hankinnat

Laite- ja järjestelmähankinnat muodostavat tärkeän osa-alueen kuvantamisen tukiprosessina. Tekniikan nopea kehitys edellyttää myös hankintoihin osallistuvilta mahdollisimman ajantasaista tietoa tarjolla olevista laitteistoista ja niiden soveltuvuudesta kohteena olevaan diagnostiseen organisaatioon. Esimerkiksi rajapinnat olemassa oleviin tietojärjestelmiin tulisi varmistaa luotettavasti, jotta kokonaisuudesta saataisiin alusta saakka mahdollisimman toimiva.

Tarjoamme osaamistamme koko hankintaprosessin tueksi, alkaen tarveharkinnasta ja spesifikaatioiden laadinnasta, päätyen vastaanottoon, takuukatselmukseen ja huoltosopimusten valvontaan. Tarjousten arviointiin meillä on pitkän kokemuksen myötä kehittyneet sähköiset työkalut, jolla voimme varmistaa valinnan onnistumisen ja hankittavan laitteiston tai järjestelmän yhdenmukaisuuden tarjouspyynnön spesifikaatioihin nähden.

Julkisen sektorin hankintojen osalta huomioimme myös voimassa olevan hankintalain periaatteet (mm. tasapuolisuus, avoimuus ja suhteellisuus) ja niiden edellyttämät tarjouskilpailun painotus- ja pisteytysmenettelyt.

Alla on kuvaus tyypillisestä röntgenlaitteen hankintaprosessista, jonka sidosryhminä ovat röntgenyksikön ja meidän lisäksemme STUK ja tarjoavat yritykset. Hankintaa ei tulisi ajatella vain teknisenä laitteistona, vaan sen tulisi kattaa myös kuvanlaadun optimoinnin alkumääritteet kaikille suunnitelluille tutkimusohjelmille, riittävän käyttökoulutuksen lisäksi.

Hankintamalli_web