Auditoinnit

Kliininen auditointi tarkoittaa säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallista arviointia, jossa selvitetään sovellettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia.

Vertailukohtana käytetään alan keskeisiä suosituksia, viranomaismääräyksiä ja standardeja. Auditointien tulisi tarjota toimivia ratkaisuja toimintojen kehittämiseksi ja mahdollisen turhan säteilyaltistuksen välttämiseksi. Uudistunut lainsäädäntö ja viranomaismääräykset ovat tuoneet muutoksia auditointiväleihin, mutta arviointitoiminnan pääperiaatteet ovat pysyneet samoina.

Keskeiset auditoinneissa huomioitavat asiat:

  • Valtuuksien ja vastuiden määrittely
  • Lähetteet ja niiden antamista ohjaavat suoritukset
  • Oikeutusarvioinnissa noudatettu käytäntö ja tiedonkulku
  • Säteilylle altistavien toimenpiteiden suorittamista koskevat ohjeet ja käytännöt
  • Tutkimus- ja hoitolaitteet
  • Toimenpiteistä aiheutuneet säteilyannokset ja saavutetut tutkimus- ja hoitotulokset
  • Toimenpiteitä koskevien tietojen laatu, tallentaminen ja tiedonkulku
  • Henkilöstön koulutus
  • Laadunvarmistustoimintojen määrittely ja käyttö
  • Toiminnan itsearvioinnit, arviointitulokset ja tulosten käyttö

Tuemme asiakkaitamme ulkoisiin ja sisäisiin auditointeihin valmistautumisessa.