Auditoinnit

Kliininen auditointi tarkoittaa säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallista arviointia, jossa selvitetään sovellettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia.

Vertailukohtana käytetään alan keskeisiä suosituksia, viranomaismääräyksiä ja standardeja. Auditointien tulisi tarjota toimivia ratkaisuja toimintojen kehittämiseksi ja mahdollisen turhan säteilyaltistuksen välttämiseksi. Lain mukaan säteilylle altistava toiminta tulisi auditoida olennaisilta osiltaan vähintään viiden vuoden välein.

Keskeiset auditoinneissa huomioitavat asiat (STM asetus 423/2000 §20):

  • Valtuuksien ja vastuiden määrittely
  • Lähetteet ja niiden antamista ohjaavat suoritukset
  • Oikeutusarvioinnissa noudatettu käytäntö ja tiedonkulku
  • Säteilylle altistavien toimenpiteiden suorittamista koskevat ohjeet ja käytännöt
  • Tutkimus- ja hoitolaitteet
  • Toimenpiteistä aiheutuneet säteilyannokset ja saavutetut tutkimus- ja hoitotulokset
  • Toimenpiteitä koskevien tietojen laatu, tallentaminen ja tiedonkulku
  • Henkilöstön koulutus
  • Laadunvarmistustoimintojen määrittely ja käyttö
  • Toiminnan itsearvioinnit, arviointitulokset ja tulosten käyttö

Tuemme asiakkaitamme ulkoisiin auditointeihin valmistautumisessa meneillään olevan kolmannen kierroksen aikana sekä sisäisten auditointien toteutuksessa.