Sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutus

Sairaalafyysikon koulutus alkaa jo kandidaatin tasolta, jonka jälkeen on mahdollista aloittaa ammattipätevyyteen tähtäävien akateemisten opintojen rinnalla sairaalaympäristössä suoritettava käytännön harjoittelu.

Valmiilta sairaalafyysikolta edellytetään fysiikan alalta suoritettua lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa, viisi erikoistumisaluetta kattavan neljän vuoden sairaalaharjoittelun läpivientiä, säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyttä (alueena säteilyn yleiskäyttö lääketieteessä) sekä hyväksytysti suoritettua sairaalafyysikkokuulustelua.

Pätevyyden saavuttanut henkilö voi hakea suojattua sairaalafyysikon ammattinimikettä Valviralta (sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Alla olevassa kuvassa on tiivistetty sairaalafyysikon koulutus perustasolta lähtien.

LF-koulutus_web

Physico-Medicae Oy osallistuu sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutukseen. Valtakunnallinen yliopistojen sairaalafyysikoiden erikoistumista koordinoiva neuvottelukunta teki 3.12.2007 päätöksen erikoistumiskoulutuksen antamisesta. Päätöksen mukaisesti Physico-Medicae Oy:llä on yhden vuoden koulutusoikeus sairaalafyysikoiden erikoistumiskoulutuksen tarjoajana.